Ansvarsfraskrivelse
Selvom vi gør alt for at gøre oplysningerne på dette websted er nøjagtige, gjorde ingen erklæringer angående deres nøjagtighed. Widik AB påtager sig intet ansvar for skader, etc. forårsaget af det pågældende produkt bruges til en ansøgning ikke er anført i de tekniske vareoplysninger, eller forkert gengivet på denne side.
GADUS S3 A1300C 2
API: NLGI 2 FÄRG RÖD
ART NR: 4609000
GADUS S3 V220C 2
API: NLGI 2 ASTM D4950-07 GC-LB FÄRG RÖD
ART NR: 4614000
GADUS S2 V220 0
API: NLGI 0
ART NR: 4618050