Disclaimer
Selv om vi gjør alt for å gjøre informasjonen på dette nettstedet er nøyaktige, gjorde ingen fremstillinger om riktighet. Widik AS påtar seg intet ansvar for skader forårsaket etc. som produktet brukes til et program som ikke er oppført i de tekniske produktet databladet, eller uriktig gjengitt på denne siden.
GADUS S3 A1300C 2
API: NLGI 2 FÄRG RÖD
ART NR: 4609000
GADUS S3 V220C 2
API: NLGI 2 ASTM D4950-07 GC-LB FÄRG RÖD
ART NR: 4614000
GADUS S2 V220 0
API: NLGI 0
ART NR: 4618050