Disclaimer
Selv om vi gjør alt for å gjøre informasjonen på dette nettstedet er nøyaktige, gjorde ingen fremstillinger om riktighet. Widik AS påtar seg intet ansvar for skader forårsaket etc. som produktet brukes til et program som ikke er oppført i de tekniske produktet databladet, eller uriktig gjengitt på denne siden.
NAUTILUS INBOARD 15W-40
API: API CG-4/CF/SJ ACEA A2/B2,A2/E2 VOLVO VDS
ART NR: 4760004
NAUTILUS PREMIUM O. TC-W3
API: NMMA TC-W3 ÖVERTRÄFFAR DE KRAV SOM ALLA LEDANDE TILLVERKARE AV 2-TAKTS UTOMBORDSMOTORER STÄLLER.
ART NR: 4762004