Disclaimer
Selv om vi gjør alt for å gjøre informasjonen på dette nettstedet er nøyaktige, gjorde ingen fremstillinger om riktighet. Widik AS påtar seg intet ansvar for skader forårsaket etc. som produktet brukes til et program som ikke er oppført i de tekniske produktet databladet, eller uriktig gjengitt på denne siden.
NATURELLE HF-E 46
API: EU ECOLABEL FÖR SMÖRJMEDEL SVENSKA STANDARD SS15 54 34 SP LISTAD ISO 15380 HEES VDMA 24568 SYNTETISK ESTRAR DUTCH MIA/VAMIL MILIEULIJST GERMAN POSITIVLISTE BIOSCHMIERSTOFFE USDA BIO-PREFERRED PROGRAM
ART NR: 4512080
TELLUS S2 V32
API: CINCINNATI P-68 (ISO 32) DENISON HF-0, HF-1, HF-2 EATON (VICKERS) M-2950 S, I-286 S SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM ISO 11158 AFNOR NF-E 48-603 ASTM 6158-05 DIN 51524 DEL 3 GB 111181-1-94
ART NR: 4526080
TELLUS S2 V46
API: CINCINNATI P-70 (ISO 46) DENISON HF-0, HF-1, HF-2 EATON (VICKERS) M-2950 S, I-286 S SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 AM ISO 11158 HM AFNOR NF-E 48-603 ASTM 6158-05 HM DIN 51524 DEL 3 HVLP TYP GB 111181-1-94 HM
ART NR: 4528080